Dog hill

Dog hill, mystické místo v krajině, snový kopec na který se škrábeš znovu a znovu. V psím dechu zanecháš lidskou podobu stejně jako lidský svět tam dole. Pes v krajině, domestikovaný, ztracený, bežící, svobodný. Zajimavá práce se šablonou a několika vrstvami barev.

40x40cm, plátno, syntetický sprej, akryl

Robert FiškandlDog hill, a mystical place in the countryside, a dream hill that you climb again and again. In the dog's breath you leave the human form as well as the human world down there. Dog in the countryside, domesticated, lost, running, free. Interesting work with a template and several layers of colors.

40x40cm, canvas, synthetic spray, acrylic

Robert Fiskandl

Komentáře

Oblíbené příspěvky