KOHNY punk

Hodně otevřené zadání loga pro kapelu jsme si ujasnili u prvních skic, v dalšim kole už bylo jasné jak bude logo vypadat. Kohny logo odsouhlasil a já vytvořil ostrá finální data. Jestli se nepletu za 14 dní bylo hotovo. Kohny si rovnou objednal placky jako merch na koncert. Vypadá to jednoduše a přesně tak to proběhlo. Včas zaplaceno, včas dodáno. Fajn setkání u předání placek a delší pokec o hudbě.


We clarified a very open assignment in the first sketches, in the next round it was already clear what the logo would look like. Kohny's logo agreed and I created sharp final dates. If I'm not mistaken in 14 days it was done. Kohny immediately ordered pancakes as merchandise for the concert. It looks simple and that's exactly how it went. Paid on time, delivered on time. Nice meeting at the handover of cakes and a longer talk about music.

Komentáře

Oblíbené příspěvky