Pivo Frajer

Frajer je skvělej projekt, kdy přes vypité pivo pomáháte financovat zajimavé projekty. Klobouk dolů před ideou a realizací týmu Frajera. Tašky a trika se prodávaly společně s pivem jako součást benefiční akce na netu i při akcích na živo.  Návrhy jsem pojal celkem divoce, kdy vizuál tvoří celkem divoká ruční psaná typografie. Ruční v tomto případě znamená tablet a photoshop a vše je přiznané. Pivo které mění svět je trefný headline a použil jsem ho na prvním triku,  na dalším je popsaný postup výroby piva a duvody proč ho pít. Taška fungovala společně s počtem zakoupených pivek. Dobrá reklamní agentura se kromě jiného pozná podle toho, že se nestará jenom o sebe, řeší svět kolem sebe a sem tam dává svým artdirectorům volnou ruku při realizaci neziskových projektů. Velký dík za to patří Richardovi z Revolty. Akce se povedla, nic nezbylo a mně zůstala jenom vizualizace, dobře tak.Dude is a great project where you help finance interesting projects through drinking beer. Hats off to the idea and realization of the Frajera team. The bags and T-shirt were sold together with beer as part of a charity event on the net and at live events. I conceived the designs quite wildly, when the visual is quite wild handwritten typography. Manual in this case means tablet and photoshop and everything is admitted. The beer that changes the world is a good headline and I used it on the first trick, the next one describes the process of making beer and the reasons why you drink it. The bag worked together with the number of beers purchased. A good advertising agency is known, among other things, by the fact that it does not only take care of itself, solves the world around it and gives its art directors a free hand here and there in the implementation of non-profit projects. Many thanks to Richard of Revolt for that. The event was successful, there was nothing left and I was left with only a visualization, well.

Komentáře

Oblíbené příspěvky