No signal

No signal, helma pro Andyho. Přilba prošla celkem solidní destrukcí. Postapo, doba po konci civilizace, systému jak jej známe dnes. Když jsem poprvé jako teenager viděl Madmaxe, myslel jsem že zešílím, koukal jsem z vyvalenýma očima a nechápal. Miloval jsem ten film. Rozuměj hltal jsem s ohromným nadšením celou Bečkovou kulturu a čím horší tim lepší. Kultura postapo je široká jak dálnice do nikam. Když si vezmeš na hlavu tuhle helmu a sedneš na motorku je jasný, že nejsi uplně v pořádku. Jsem rád že jsem si vyzkoušel několik rezavých postupů práce. Rust is not crime!


No signal, helmet for Andy. The helmet underwent quite solid destruction. Postapo, the time after the end of civilization, the system as we know it today. When I first saw Madmax as a teenager, I thought I was going crazy, looked out of my eyes, and didn't understand. I loved that movie. Understand, I devoured the whole of Beček's culture with great enthusiasm and the worse the better. The postapo culture is as wide as a highway to nowhere. When you put on this helmet and get on a motorcycle, it's clear you're not quite right. I'm glad I tried some rusty work procedures. Rust is not crime!

Komentáře

Oblíbené příspěvky