Magic Swag

Magic Swag jako symbol osobní současnosti. Velmi tekutá typografie v neustálém pohybu, v proměně. Rád používám barvy na dřevě kvuly tomu, že dřevo se v čase proměňuje. Světlá, stříbrná barva je stejně duležitá jako černá.  Nic má stejnou váhu jako něco.

formát 60x60cm
Syntetická barva ve spreji, akryl. Na dřevěné desce.


Magic Swag as a symbol of personal present.
Very fluid typography in constant motion, in transformation. I like to use colors on wood due to the fact that wood changes over time. Light, silver is as important as black. Nothing has the same weight as something.

format 60x60cm
Synthetic spray paint, acrylic. On a wooden board.

Komentáře

Oblíbené příspěvky